Utvider påmeldingsfristen

På grunn av pågående reiserestriksjoner mellom Norge og Sverige, og en forventet oppdatering i reiseråd 7. august, har Podencoklubbens styre valgt å utsette ordinær påmeldingsfrist til 8. august. Dette blir også siste mulighet til å melde på spesialen.

For mer informasjon om dommere og påmelding, se her.