Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling avholdes samme dag som jubileumsutstillingens første dag, kl 08:00-09:30.

Sted: Skriverparken,  Hokksund

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato – siste frist 25. juli. Forslag sendes til sekretær Simon Hansen på kennel.bazinga@hotmail.com.

Styret
Leder: PÅ VALG, 2 år
Nestleder: Eli-Marie Klepp (ikke på valg. 1 år igjen)
Sekretær: PÅ VALG, 2 år
Kasserer: Silje Christin Lystad (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Eva Kristine Wik (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: PÅ VALG, 2 år
1.Vara: PÅ VALG, 1 år
2.Vara: PÅ VALG, 1 år

Revisor: PÅ VALG, 1 år

Rescuefond:
Én person, PÅ VALG, 3 år
Jorunn Ludvigsen (ikke på valg, 2 år igjen)
Bente Lavold (ikke på valg, 1 år igjen)

Valgkomite:
Én person, PÅ VALG, 3 år
Kristian Farstad (ikke på valg, 2 år igjen)
Hilde Martre: (ikke på valg, 1 år igjen)