Om Podencoklubben

Podencoklubben er offisiell raseklubb for og forvalter av hunderasene etnahund, faraohund, podenco ibicenco, podenco canario og podengo portugues. Klubben ble stiftet i 1990, og er tilknyttet Norsk Kennel Klub.

Podencoklubben så dagens lys 9.juni 1990. Initiativet til klubben ble tatt etter at stadig flere og nye podenco-eiere etterlyste et fellesskap for denne sjeldne rasen. Dette fellesskapet var ment å skulle gå på tvers av landegrenser og være til hjelp og støtte for eierne, nye interesserte og oppdrettere.

Frem til år 2000 var klubben kun for podenco ibicenco. Da bestemmelsen fra FCI kom om at våre raser måtte overføres fra FCI-gruppe 10 til FCI-gruppe 5, bestemte man her i Norge seg for også å inkludere rasene podengo portugues, (alle varianter), faraohund og cierneco dell’Etna samt podenco canario i Podencoklubben.

Styret 2021/2022

Leder Maria Knudsen styret@podencoklubben.no
Nestleder Simon T. Hansen styret@podencoklubben.no
Kasserer Janne Hjeltnes styret@podencoklubben.no
Sekretær Ørjan Steinsland styret@podencoklubben.no
Styremedlem Eva Kristine Wiik styret@podencoklubben.no
Styremedlem Jan Olav Hagebø styret@podencoklubben.no
Varamedlem Trond Halvorsen styret@podencoklubben.no
Varamedlem Jeanette Amundsen styret@podencoklubben.no

Podencoklubbens lover

Styredokumenter