Uttak til VM i lure coursing 2024

Oppdatert 06.02.2024: Vi har fått en endring i uttaksreglene fra KG LC som har vært i samtaler med CSS (FCI). Det viser seg at hunder ikke kan delta på VM uten å vise til minimun to fullførte lc-prøver. Dette har dessverre ikke kommet tydlig fram i dagens regelverk.

Følgende av klubbens raser kan delta på VM i lure coursing: podenco ibicenco, podenco canario, faraohund og cirneco dell’Etna. Vi presiserer at det er kun hunder av «høy standard og kvalitet» som får delta.

Regler for uttak til norsk lure coursinglandslag gjeldende f.o.m. 01.02.2024*

*Oppdatert 06.02.2024

Norge kan sende opptil 6 hunder per rase og kjønn, maks 12 hunder per rase.

 • Det presiseres at kun hunder av «høy standard og kvalitet» kan meldes på.
 • Hunden må ha startet, og fullført, minst to prøver og de to siste prøvene før påmelding må være uten diskvalifisering. Etter avklaring i CSS er denne tolkningen av pkt. 4.5.2. i FCIs regelverk nå slått fast.
 • Deltar hunden på prøve mellom påmelding og arrangementet og blir disket kan den ikke delta.
 • Solo-løp teller ikke som kvalifiserende resultat.
 • Om en hund har brutt første omgang pga skade, må dokumenteres av veterinær, er dette å anse som fullført prøve og hunden kan derved meldes på.
 • For raser i gruppe 10 tas hundene ut fra FCI CACIL-klasse: 6 hannhunder og 6 tisper fra hver rase basert på kriteriene beskrevet under. Er det plasser ledig etter dette vil hunder fra OPEN-klassen (tidligere CSS) kunne tas ut.
 • Prøver fra året før og fram til frist for innsendelse av resultat til KG LC vil være gjeldende. (KG LC vil hvert år opplyse om innsendelsesfrist). Er det fortsatt ledige plasser vil man kunne bruke resultater fra enda et år tidligere.
 • Rasene fra gruppe 5, faraohund, cirneco dell’ Etna, podenco ibicenco, podenco canario, tas kun ut fra OPEN-klasse. Øvrige regler for uttak er de samme som for gruppe 10.

Ved selektering (rift om plassene) regnes poeng for prøvene ut slik:

Hver deltagende hund får 1 poeng per slåtte hund, regnet ut på plassering. Samtlige hunder som starter i løp 1 i klassen, regnes som slåtte hunder. I tillegg får hunder som plasserer seg fra 1.-10. plass, ekstrapoeng i fallende skala:

 1. plass 20 p
 2. plass 18 p
 3. plass 16 p
 4. plass 14 p
 5. plass 12 p
 6. plass 10 p
 7. plass 8 p
 8. plass 6 p
 9. plass 4 p
 10. plass 2 p

Fra 11. plass og nedover får hunden ingen plasseringspoeng

Om noen av hundene har samme totalpoeng så skilles det på denne måten:

 • Hunden med minst antall prøver går foran
 • Ved samme antall prøver går hunden som til sammen har slått flest hunder, på de tellende prøver, foran
 • Kan man fortsatt ikke skille, går hunden med høyest poengsum på en av prøvene foran

Revidering av reglene skjer ved evt. endringer fra FCI om krav til deltakelse og/eller behandlet i samarbeidsgruppen klubbene og KG LC med vedtak. Revidering skal gjøres senest 1. februar og vil være gjeldende f.o.m. den dato/år.

Frist for påmelding: 8. mars (gjelder kun klubbens raser). Med påmeldingen skal det følge bilde av gyldig lisensbok, og evt fjorårets resultater. Påmeldingen sendes til styret@podencoklubben.no