Lure coursing

Podenco ibicenco lure coursing. Foto: Krister Sørbø
Foto Krister Sørbø

I Norge organiseres lure coursing gjennom Norsk Kennel Klub. Sporten forvaltes av de raseklubber som har raser som har lure coursing som en del av sin raseforvaltning; Norsk Myndeklubb, Norsk Whippetklubb, Norsk Greyhound Klubb, Irsk Ulvehundklubb Norge og Podencoklubben (også kalt norsk lure coursingkomite – NLCK). Selve aktivitetene, som utdanning og offisielle treninger og prøver, utøves og organiseres av de nevnte raseklubbene, samt trenings-/aktivitetslag tilhørende de aktuelle raseklubbene.

Podencoklubben har et aktivt lc-miljø og arrangerer både offisielle lc-prøver og lisenstreninger, i tillegg til treninger som er åpne for alle raser.

Podencoklubbens treninger annonseres i hovedsak på klubbens Facebookside, samt i FB-gruppen Lure coursing i Norge

Hva er lure coursing?

LC er en bruksprøve for alle raser tilhørende gruppe 10 (mynder), samt faraohund, etnahund, og podenco- og podengorasene i gruppe 5. LC, som er en simulert harejakt, tar utgangspunkt i myndenes naturlige jakt- og løpstrang.

På en LC-prøve jakter hundene på en falsk hare (lure/lokkehare). Lokkeharen er en bra erstatter: En plastpose, fille e.l. knytes fast i enden av en lang line, som i sin tur strekkes i et mønster av mer eller mindre krappe svinger (gjennom trinser) rundt en bane av gress. Lokkeharen trekkes så rundt banen av en motor som styres av en pilot, mens hundene jakter på den. Hundene jakter rasevis i par, og får individuelle poeng etter gitte regler og retningslinjer. Delmomentene som bedømmes er hundenes bevegelighet, fart, utholdenhet, entusiasme og jaktevne.

Formålet med prøven er å bidra til at hundene skal kunne opprettholde sin opprinnelige karakter og utseende, og er også et avlsverktøy. LC skal fungere som et mål på deres naturlige jaktegenskaper, deres evne til effektivt å utnytte sin opprinnelige kapasitet for hurtighet og smidighet, samt legge ned et bytte. Dette skal ikke gå ut over myndens sosiale oppførsel i kontakt med andre hunder og mennesker.