Generalforsamlig 2021

Årets generalforsamling avholdes samme dag som jubileumsutstillingen (22. august), kl 08:00-09:30.

Sted: Vestby Hyttepark

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato – siste frist 25. juli. Forslag sendes til styret@podencoklubben.no

Styret
Leder: Maria Knudsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Nestleder: PÅ VALG, 2 år
Sekretær: Eva Kristine Wiik (ikke på valg, 1 år igjen)
Kasserer: PÅ VALG, 2 år
Styremedlem: Ikke på valg, 1 år igjen
Styremedlem: PÅ VALG, 2 år
1.Vara: PÅ VALG, 1 år
2.Vara: PÅ VALG, 1 år

Revisor: PÅ VALG, 1 år

Rescuefond:
Eli Marie Klepp (ikke på valg, 2 år igjen)
Jorunn Ludvigsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Medlem: PÅ VALG, 2 år

Valgkomite:
Leder: Kristian Farstad (ikke på valg, 1 år igjen)
Medlem: Simon Tien Hansen (ikke på valg, 1 år igjen)
Vara: PÅ VALG, 1 år