Podencoklubben inviterer til lisenstreninger 21. og 27. juni!

Foto: Regine Jensen

Sted: Bjerke Travbane
Tidspunkt:
 • Mandag 21. juni kl 19:00-21:00. Påmelding åpner tirsdag kl 13:00. Treningsansvarlig: Eva Kristine Wiik
 • Søndag 27. juni 13:00-17:00. Treningen arrangeres i samarbeid med LC avd. Øst. Treningsansvarlig: Eva Kristine Wiik
 • Pris kr 150 per hund. Kr 270,- for to hunder (samme eier).
 • Treningen er forbeholdt de raser som kan ta lc-lisens.

Mandag 21. juni: Lisensutstedere Simon T. Hansen / Eva Kristine Wiik. Pilot: Steinar Hopstad.

Maks 12 hunder (ikke inkludert støttehunder, eller hunder tilhørende funksjonærer). Treningen er åpen for både lisensløp og treningsløp. Nedre aldersgrense 12 mnd. Påmeldingen åpner tirsdag 15. juni, kl 13:00. ***PÅMELDINGEN ER STENGT***

Søndag 27. juni: Lisensutstedere Tone Orre / Simon T. Hansen. Pilot Steinar Hopstad.

Vi tar først imot påmeldinger til lisensløp. Påmelding til lisensløp åpner 16. juni kl 14:00 og er åpen t.o.m 18. juni. Dersom det er kapasitet til det åpner vi for påmelding til treningsløp. MELDINGEN ER STENGT .

Bekreftelse på godkjent påmelding sendes på mail etter påmeldingsfristens utløp, med informasjon om betaling.

Om lisensløp/søknad om lisens

Man er selv ansvarlig for å finne godkjent støttehund. Kun hunder som selvsikkert jager filla i sololøp, og/eller som har gått minst et feilfritt partreningsløp skal melde på til lisensløp. Lisensutsteder/treningsansvarlig kan nekte hunder lisensløp hvis hunden vurderes uegnet til dette (herunder kommer atferd). Husk munnkurv og startdekken.

Eierbevis med hundens opplysninger (registrert eier) skal fremvises treningsansvarlig/lisensutsteder ved ankomst sammen med ferdig utfylt lisenssøknad. Treningsansvarlig/lisensutsteder bekrefter hundens identitet med ID-skanner. Ved senere lisensløp skal hundens ID-nummer bekreftes i lisenssøknad i forkant av hvert løp.

Etter tre godkjente lisensløp kan man søke om lisensbok. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen som står på lisenssøknadene vedr. betaling/innsending ikke er korrekt. Fra nå av skal lisensbokavgiften på kr 750,- betales direkte til raseklubben. Faraohund, podenco og podengo-rasene betaler til Podencoklubben (Vipps #693941 – merk betaling med «lisenssøknad+hundens reg.nr»). Søknad om lisens sendes på epost til kglc@nkk.no (ny adresse!) sammen med eierbevis, stamtavle og kvittering på betaling. Søknad må sendes inn senest 6 mnd. etter siste godkjente lisensløp.

Øvrige raser må sjekke med sin raseklubb hvor betaling for lisensbok skal gå.

Bestemmelser for lure coursing-lisens:

 • For å kunne ta norsk lisens skal hunden bo, og hovedeier skal ha folkeregistrert adresse, i Norge.
 • Det er ikke anledning til å ta lisensløp i andre land enn det landet hundens hovedeier er folkeregistrert.
 • For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp. Minst ett av disse må ha vært med hund av samme kjønn. De tre godkjente løpene må gjennomføres med minst to forskjellige hunder. Støttehunden må ikke være av samme rase, men bør hvis mulig.
 • En hund kan begynne på sine lisensløp tidligst to måneder før den kan delta på offisiell prøve (whippet og mindre raser 13 mnd. / øvrige raser 16 mnd.).
 • Det er ikke mulig å ta alle tre kvalifiserende lisensløp samme dag, eller på samme bane. To av tre lisensløp må være godkjent av to forskjellige lisensutstedere.
 • Resultatet av lisensløpene skal dokumenteres på skjema «søknad om LC-lisens». Underkjente løp skal dokumenteres på skjema av lisensutsteder. Hundeeier må levere ferdig utfylt skjema til lisensutsteder innen lisensløpet gjennomføres.
 • Importerte hunder med gyldig utenlandsk lisens må bestå ett godkjent lisensløp før lisensen overføres til Norge.

Deltagers ansvar

 • Tisper med løpetid kan ikke delta.
 • Hunden skal helst ikke spise timene før trening. Den skal heller ikke ha for lange klør.
 • Ha med vann/kjøledekken til hunden.
 • Hunden skal være godt oppvarmet før start! Sørg også for å bruke tilsvarende tid på å gå ned hunden etter løp. Dette er skadeforebyggende.
 • Hunder skal holdes unna start/mål-området, i bånd eller i bilen. Eier som har hund løs, eller fastbundet, vil få en advarsel eller bli bortvist fra treningen. Flexi-line er ikke tillatt.
 • Deltaker forventes å opptre korrekt og vise nøytral høflighet. Det er ikke tillatt i noe forum å klandre autorisert personell eller åpenlyst kritisere deres avgjørelser.
 • Lisensutsteder/treningsansvarlig har anledning til å vise bort personer som bryter gjeldende bestemmelser.
 • Gjør deg kjent med gjeldende regelverk (nasjonalt og internasjonalt)
 • Alle som starter hund gjør dette på eget ansvar. Arrangør tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med en trening.

På treningsplassen

Vi vil svært gjerne fortsette med å arrangere treninger for dere på Bjerke Travbane! Derfor er vi opptatt av at vi holder støynivået så lavt som mulig av hensyn til naboene. Følg derfor anvisningene som blir gitt på plass. Husk at vi er på besøk på treningsstedet, og det er viktig at vi ikke etterlater oss bæsjeposer og annet søppel. Rydd opp etter deg selv og hunden din!

Velkommen!