Velkommen til årsmøte i Podencoklubben

årsmøte podencoklubben innkalling

TIDSPUNKT: 15. mars kl 18:00

STED: NORDÅSVEIEN 5, Oslo (Norsk Kennel Klubs lokaler)

 • Forslag fra medlemmer må være mottatt av styret senest 4 uker før møtedato – siste frist 15. februar. Forslag sendes på epost til styret@podencoklubben.no
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato – siste frist 15. februar. Forslag sendes til valgkomiteens leder Marit Kristin Isaksen – marit.kristin.isaksen@ebnett.no
 • Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte
 • Se forøvrig Podencoklubbens lover

Følgende verv er på valg for 2023-2024

Styret:

 • Leder: Maria Knudsen, ikke på valg, 1 år igjen
 • Nestleder: På valg, 2 år
 • Kasserer: På valg, 2 år
 • Sekretær: Emilie Hviding, ikke på valg, 1 år igjen
 • Styremedlem: På valg, 2 år
 • Styremedlem: Jan Olav Hagebø, ikke på valg, 1 år igjen
 • Varamedlem: På valg, 1 år
 • Varamedlem: På valg, 1 år
 • Revisor: På valg, 1 år
 • Vararevisor: På valg, 1 år

Valgkomite:

 • Leder: Marit Kristin Isaksen, ikke på valg, 1 år igjen
 • Medlem: Kristian Sundal Farstad , ikke på valg, 1 år igjen
 • Varamedlem: På valg, 1 år