Nasjonal LC-prøve 30. september – 1. oktober

Arrangør: Podencoklubben Norge Sted: Østlandsområdet (ca 1-1,5 time fra Oslo)
Dommere: Annette Nyholm (DK) & Han Brom (NL) Sekretariat: Simon Tien Hansen/Maria Knudsen

Maks antall deltagende hunder: 130

Rasefordeling (oppdatert 12.09.2023):

LØRDAG SØNDAG
Spansk galgo 2+3 Saluki 3+10
Podenco ibicenco 2+4 Greyhound 0+2
Whippet hann 16 Borzoi 1+3
Whippet tispe 23 Afghansk mynde 2+0
Faraohund 4+4 Skotsk hjortehund 0+2
Total 58 Etnahund 1+1
Italiensk mynde 2+0
Podengo portugues pequeño 2+4
Azawakh 1+1
Total 35

Startrekkefølge og innsjekktidspunkt blir sendt deltagere senest en uke før prøven. 

  • Påmeldingsperiode: 14. august 2023 – 11. september 2023 -> PÅMELDING LUKKET
  • Påmeldingsavgift: Kr 415 kr per hund / 50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund med samme eier.

Påmeldingsavgiften refunderes kun dersom påmeldingen ikke godtas, jf. LC-regelverket. Påmeldingen er bindende. 

*NB: Det er gitt dispensasjon fra gjeldende nasjonalt regelverk når det kommer til klasseinndeling. Eneste klasseinndeling for alle raser er på kjønn. Det er ikke egne klasser for CSS/CACIL/eller høydemåling av whippet og italiensk mynde. 

Deltakelse skjer på eget ansvar. Verken den arrangør eller funksjonærer kan stilles til ansvar for skader som måtte oppstå som følge av deltakelse i lure-coursing virksomhet. Deltager plikter og gjøre seg kjent med det gjeldende lure coursingregelverk.


Øvrig informasjon:

  • På prøven konkurreres det om CERTIFIKAT: Samtlige raser i gruppe 10, samt faraohund, etnahund, podenco- og podengo-rasene i gruppe 5.
  • Lure-teknikk: Drag lure
  • Premier: Rosetter, fôrpremier og evt. diverse. Navn på sponsorer kommer senere.
  • Norske hunder må ha gyldig lisensbok.
  • Start skjer med dunk i ryggen. Hunden skal ha egen løpsmaske og startdekken. Løpsmasken skal være på så lenge hunden befinner seg på banen.
  • Løs hund på prøveplassen kan medføre advarsel, bortvisning, eller bot på NOK 500
  • Løpetisper skal ikke oppholde seg i selve prøveområdet

Innreise til Norge med hund: Se Mattilsynets nettsider

NKKs regler og anvisninger er gjeldende, også vaksinasjon (nye vaksinasjonsbestemmelser gjeldende fra  01.01.2023). Eier av norskregistrerte hunder må inne ha medlemskap i NKK eller samarbeidende klubb. Eier av deltagende hund fra andre land må inneha medlemskap i tilsvarende klubb.


Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet på kort varsel dersom forholdene skulle tilsi det, jf. regelverket for lure coursing. Følg med på Podencoklubbens nettside og Facebookside