Årsmøte Podencoklubben 2022

årsmøte

Podencoklubbens årsmøte har i mange år vært avholdt i forbindelse med Podencospesialen på sensommeren. Dette er et veldig ugunstig tidspunkt av flere årsaker, og styret besluttet derfor i fjor at årets årsmøte skulle avholdes tidlig i 2022. Dette ble det også gjort rede for på årsmøtet i 2021, samt i årsberetningen for 2020. Ny møtedato og sted er:

Forslag fra medlemmene må være mottatt av styret senest 4 uker før møtedato – siste frist 6. februar. Forslag sendes på epost til styret@podencoklubben.no

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteens leder kristian_farstad@hotmail.com
senest 6. februar. Kandidater skal ha takket ja til vervet før forslaget sendes til valgkomiteen.

Se forøvrig Podencoklubbens lover.

Følgende verv er på valg for 2022/2023
Styret:
 • Leder: På valg, 2 år
 • Nestleder: På valg, 1 år*
 • Kasserer: Ikke på valg, 1 år igjen
 • Sekretær: På valg, 2 år
 • Styremedlem: På valg, 1 år*
 • Styremedlem: På valg, 2 år
 • Varamedlem: På valg, 1 år
 • Varamedlem: På valg, 1 år
*Vervet har ett år igjen av en to-årsperiode
 • Revisor: På valg, 1 år
 • Vararevisor: På valg, 1 år
Valgkomite:
 • Leder: På valg, 2 år
 • Medlem: På valg, 2 år
 • Vara: Ikke på valg

Styrets sammensetning 2021/2022:

 • Leder: Maria Knudsen
 • Nestleder: Trond Halvorsen (opprinnelig vara) gikk inn for Renate Hagren i perioden
 • Sekretær: Eva Kristine Wiik
 • Kasserer: Janne Hjeltnes
 • Styremedlem: Vakant (Emma Hagren trakk seg i perioden)
 • Styremedlem: Emilie Hviding (opprinnelig vara) gikk inn for Kristine Wego i perioden
 • 1.Vara: Trond Halvorsen
 • 2.Vara: Emilie Hviding

Revisor: Astrid Bjørshol / Vararevisor: Kristian S. Farstad

Valgkomiteen:

 • Leder: Kristian S. Farstad
 • Medlem: Simon T. Hansen
 • Vara: Hilde Matre