Avlsanbefalinger for våre raser

På generalforsamlingen 22. august ble det vedtatt at Podencoklubben skulle innføre avlsanbefalinger på rasene våre:

Podencoklubben anbefaler:

  • øyelysing (ECVO) for alle foreldredyr for alle klubbens raser.
  • kjent PRA-status for minst ett av foreldredyrene hos podengo portugues (alle størrelsesvarianter)
  • kjent patellastatus hos begge foreldredyrene hos podengo portugues liten (begge hårlagsvariantene).

Dette innebærer at for å kunne annonsere valpekull på klubbens nettsider, må avlsanbefalingene være fulgt. Avlsanbefalingene påvirker ikke muligheten til å registrere valper hos NKK.

Foto: Angelica Hempel Hansen