Årsmøte 2. mars 2024

årsmøte

Forslag fra medlemmene må være mottatt av styret senest 4 uker før møtedato – siste frist 3. februar. Forslag sendes på epost til styret@podencoklubben.no

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteens leder Marit Kristin Isaksen (marit.kristin.isaksen@ebnett.no) senest 3. februar. Kandidater skal ha takket ja til vervet før forslaget sendes til valgkomiteen.

  • Leder: På valg 2 år
  • Sekretær: På valg 2 år
  • Styremedlem: På valg 2 år
  • Varamedlem: På valg 1 år
  • Varamedlem: På valg 1 år
  • Revisor: På valg 1 år
  • Vararevisor: På valg 1 år
  • Valgkomite:
    Leder på valg 2 år, medlem på valg 1 år, varamedlem på valg 1 år

Tid/sted: Nordåsveien 5, 1251 Oslo, Norge. Kl 12:00

Podencoklubbens lover