Nasjonal lc-prøve 22.-23. april

Podenco ibicenco lure coursing
Arrangør: Podencoklubben Norge Sted: Riiseveien 82, 1860 Trøgstad
Dommere: Steinar Mathisen & Roy Tore Trøan Prøveleder:  Kariann Sundøy
Pilot: Steinar Hopstad & Thomas Ankarås (SE) NKK-representant: N/N
Sekretariat søndag: Simon Tien Hansen

Maks antall deltagende hunder: 160

Rasefordeling*: ALLE RASER STARTER SØNDAG 23. APRIL 

 • Lørdag: Podenco ibicenco, whippet, greyhound
 • Søndag: Øvrige raser

*med forbehold om endring avhengig av antall påmeldte i de ulike rasene. Ved lavt antall påmeldte hunder, starter alle raser søndag.

 • Påmeldingsperiode: 3. mars 2023 – 31. mars 2023 -> PÅMELDINGSSKJEMA
 • Påmeldingsavgift: Kr 415 kr per hund / 50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund med samme eier.

Lenke til eget påmeldingsskjema kommer!

Påmeldingsavgiften refunderes kun dersom påmeldingen ikke godtas, jf. LC-regelverket. Påmeldingen er bindende. 

*NB: Siden revisjonen av det nasjonale lc-regelverket per dags dato ikke er godkjent av Norsk Kennel Klub, så kan det bli endringer i klasseinndeling/gjennomføring dersom revisjonen godkjennes før prøven avholdes. 

Deltakelse skjer på eget ansvar. Verken den arrangør eller funksjonærer kan stilles til ansvar for skader som måtte oppstå som følge av deltakelse i lure-coursing virksomhet. Deltager plikter og gjøre seg kjent med det gjeldende lure coursingregelverk.


Øvrig informasjon:

 • På prøven konkurreres det om CERTIFIKAT: Samtlige raser i gruppe 10, samt faraohund, etnahund, podenco- og podengo-rasene i gruppe 5.
 • Lure-teknikk: Drag lure
 • Terreng: Stubb (slått gress/korn) i lett kupert terreng
 • Premier: Rosetter, fôrpremier og evt. diverse. Navn på sponsorer kommer senere.
 • Norske hunder må ha gyldig lisensbok.
 • Utenlandske deltagere skal levere kopi av stamtavlen ved påmelding/innsjekk, dersom hunden(e) ikke allerede ligger inne i DogWeb. Kan også sendes inn på forhånd på epost: lurecoursing@podencoklubben.no
 • Start skjer med dunk i ryggen. Hunden skal ha egen løpsmaske og startdekken. Løpsmasken skal være på så lenge hunden befinner seg på banen.
 • Løs hund på prøveplassen kan medføre advarsel, bortvisning, eller bot på NOK 500
 • Løpetisper skal ikke oppholde seg i selve prøveområdet

Innreise til Norge med hund: Se Mattilsynets nettsider

NKKs regler og anvisninger er gjeldende, også vaksinasjon (nye vaksinasjonsbestemmelser gjeldende fra  01.01.2023). Eier av norskregistrerte hunder må inne ha medlemskap i NKK eller samarbeidende klubb. Eier av deltagende hund fra andre land må inneha medlemskap i tilsvarende klubb.


Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet på kort varsel dersom forholdene skulle tilsi det, jf. regelverket for lure coursing. Følg med på Podencoklubbens nettside og Facebookside