Valper/omplassering

Til deg som er oppdretter:

For å annonsere valper ventes/valper født må oppdretter være medlem av Podencoklubben. Valpekullet skal være avlet i tråd med Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for avl og oppdrett, og Podencoklubbens avlsanbefalinger (gjeldende fra 22.08.2020):

  • Øyelysing (ECVO) for alle foreldredyr for alle klubbens raser.
  • Kjent PRA-status for minst ett av foreldredyrene hos podengo portugues (alle størrelsesvarianter) og kjent patellastatus hos begge foreldredyrene hos podengo portugues liten (begge hårlagsvariantene).

Avlsanbefalingene påvirker ikke muligheten til å registrere valper hos NKK. Podencoklubben har ikke noe ansvar for valper som formidles gjennom vår nettside. Dette er et forhold mellom oppdretter og valpekjøper.

Annonser (valper født/valper ventes/omplassering) sendes til styret@podencoklubben.no.
Annonsen må inneholde informasjon om foreldredyr og kontaktinformasjon til oppdretter. Send også gjerne bilder.

Til deg som er valpekjøper:

Vil du bli hundeeier?
Velkommen valp
NKKs kjøpeavtale  / veileder
NKKs fôrvertavtale


Valper født


Podenco ibicenco glatthår hos kennel Kalo Skilo

Podenco ibicencovalper fra Kennel Kalo Skilo
Podrick og Nyys er på utkikk etter sine egne familier

Antall valper født (♂ + ♀): 2+4. Gutt/jente ledig (boy / girl available)  (stamtavle/pedigree)

DOB: 24. september 2023

Foreldredyr/After: MultiWinner, MultiChampion, World Winner, 3 × BOB at Crufts Kalo Skilo’s Bow Bells Guns N Roses og N UCH + lc-lisens Kalo Skilo’s Ab Imo Prectore

Ecvo øyelysning:

  • Kalo Skilo’s Ab Imo Prectore «Nori»: fri/clear
  • Kalo Skilo’s Bow Bells Guns N Roses «Banditt»: Fiberglass Cataracts (Fiberglass Cataracts is a mild form of cataracts that does not affect the sight and extremly rearly ever does. His cornea and lens otherwise is clear. Its something he got in his older days and not by herritage. Thin «threads in a ball» in the lens (hence the name Fiberglass). Association of Ecvo eyescreeners in Norway States the type of Cataracts can be used with causion in breeding but always with a clear individ). His condition was discovered last year but unofficoal screening. No changes detected in that year. Banditt has been screened clear 3 times earlier.
For information, contact:
+47 984 13 050 / kaloskilo@hotmail.com